Ministerstvo financií USA tlačí na Kongres, aby bojoval proti kriminalite v oblasti kryptomien

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov

Predstaviteľ amerického ministerstva financií počas zasadnutia výboru pre finančné služby Snemovne reprezentantov vyjadril hlboké obavy týkajúce sa nekalého využívania kryptomien pri uľahčovaní nezákonných finančných aktivít. V snahe posilniť svoje úsilie v boji proti škodlivým aktérom sa úradník vyslovil za rozšírenie ich právomocí. Táto obava bola zdôraznená v svedectve prednesenom pred kľúčovým kongresovým vypočutím naplánovaným na 14. februára.

V kuloároch agentúry zaznieva hlasná požiadavka na posilnenie legislatívneho rámca a posilnenie podporných mechanizmov na účinný boj proti týmto novým výzvam. Brian Nelson, ktorý pôsobí ako námestník ministra financií pre terorizmus a finančné spravodajstvo, zdôraznil túto výzvu v rámci svojho precízne vypracovaného vyhlásenia pripraveného pre spomínané kongresové vyšetrovanie týkajúce sa terorizmu a trestných činov súvisiacich s kryptomenami.

Nelsonova naliehavá výzva nachádza odozvu uprostred rastúceho záujmu tvorcov politiky vo Washingtone, medzi ktorými vyniká senátorka Elizabeth Warrenová, ktorá horlivo obhajuje svoj návrh legislatívy proti praniu špinavých peňazí. Zákon o boji proti praniu špinavých peňazí (Digital Asset Anti-Money Laundering Act – DAAMLA), ktorý senátorka Warrenová opätovne predložila Senátu USA v júli 2023, sa priamo zameriava na obmedzenie nezákonného využívania kryptoaktív na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.

Nelson síce uznal desaťročný záväzok ministerstva financií vypracovať rámec zameraný na marenie financovania terorizmu, ale zároveň zopakoval, že je nevyhnutné súčasne podporovať zodpovedné inovácie. Túto skutočnosť zdôraznil vo svojom vyššie uvedenom pripravenom svedectve.

Arzenál ministerstva financií navyše nie je úplne ochudobnený o nástroje na riešenie takýchto problémov. Pomáhajú mu v tom opatrenia, ako napríklad vyvodzovanie zodpovednosti voči firmám, ktoré nedodržiavajú zákon o bankovom tajomstve. Tento zákon ukladá finančným inštitúciám prísne povinnosti, ktorých cieľom je potlačiť pranie špinavých peňazí a súvisiace finančné trestné činy. Nelson povedal:

“Na odstránenie nezákonného financovania zo strany hráčov na trhoch s virtuálnymi aktívami a na fórach potrebujeme ďalšie nástroje a zdroje. Preto chceme spolupracovať s Kongresom na prijatí reforiem so zdravým rozumom, ktoré aktualizujú naše nástroje a orgány tak, aby zodpovedali vyvíjajúcim sa výzvam, ktorým dnes čelíme.”

V snahe posilniť svoje kapacity ministerstvo financií v roku 2023 predložilo zákonodarcom návrhy, v ktorých sa zasadzovalo za rozšírenie právomocí vrátane zavedenia nových sankčných mechanizmov prispôsobených sfére kryptomien. Okrem toho sa zdôrazňoval zvýšený dohľad nad stablecoinmi, hoci v Nelsonovej výpovedi nebol výslovne spomenutý.

Nelsonove pripomienky prichádzajú v nadväznosti na nedávne zverejnenie národného hodnotenia rizík prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a financovania šírenia zbraní hromadného ničenia na rok 2024, ktoré vypracovalo ministerstvo financií. V týchto posúdeniach sa vymedzujú hroziace hrozby a riziká spojené s nezákonným financovaním v Spojených štátoch, pričom sa osobitne zameriava na sektor kryptomien. Je pozoruhodné, že hoci tradičná hotovosť zostáva hlavným prostriedkom na pranie špinavých peňazí, je pozorovateľný nárast počtu škodlivých aktérov, ktorí sa uchyľujú k virtuálnym aktívam.

Na tomto pozadí sa panel Výboru pre finančné služby Snemovne reprezentantov zameraný na digitálne aktíva chystá 15. februára zvolať špecializované vypočutie, ktoré sa bude venovať výlučne vzájomnému pôsobeniu kryptomien a nezákonných činností, čo signalizuje sústredenú snahu čeliť týmto rastúcim výzvam priamo.

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov