Investori sa hrnú do Solany: ďalší veľký kryptoboom?

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov

Nedávny prieskum spoločnosti CoinShares odhalil, že Solana (SOL) zažíva pozoruhodný nárast investícií od inštitucionálnych hráčov. Podľa zistení prieskumu správcov fondov digitálnych aktív, v rámci ktorého boli zozbierané poznatky od 64 inštitucionálnych investorov, ktorí dohliada na aktíva v celkovej hodnote 600 miliárd dolárov, sa výrazne zvyšuje záujem o alternatívne kryptomeny, pričom Solana je výrazne na čele tohto trendu.

James Butterfill, vedúci výskumu v spoločnosti CoinShares, výsledky prieskumu bližšie rozpracoval a uviedol, že „medzi investormi je badateľná diverzifikácia do altcoinov, pričom Solana zaznamenala výrazný nárast inštitucionálnej podpory“.
Poukázal na to, že takmer 15 % účastníkov prieskumu teraz zahŕňa SOL do svojich investičných portfólií, čo predstavuje výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami. Napríklad januárový prieskum poukázal na úplnú absenciu inštitucionálnych investícií do Solany.

Butterfill ďalej zdôraznil rastúcu akceptáciu Solany v inštitucionálnych kruhoch a poznamenal, že jej atraktívnosť rastie, čo podporili nedávne technologické zlepšenia a výraznejšie zastúpenie na trhu. Napriek tomu si Bitcoin naďalej udržiava vedúcu pozíciu, keď do neho investovalo viac ako 25 % respondentov, tesne nasledovaný Ethereom, ktorému chýba už len 25 %.

Solana - rastúce investičné portfóliá

Napriek tomu, že Bitcoin a Ethereum si udržiavajú vedúce postavenie ako primárne digitálne aktíva, v náladách investorov je badateľný posun. Hoci sa Bitcoin stále teší preferenciám 41 % investorov, ktorí sú optimistickí, pokiaľ ide o jeho budúci rast, tento údaj predstavuje mierny pokles oproti predchádzajúcim údajom.

Na druhej strane sa znížila dôvera investorov v Ethereum, ktorá klesla z 35 % na približne 30 %, čo sa zhoduje s rastúcou fascináciou alternatívnymi blockchainmi, ako je napríklad Solana, ktoré sa vyznačujú osobitnými technologickými vlastnosťami a potenciálnymi aplikáciami.

Naopak, prieskum naznačuje silnejší optimizmus, pokiaľ ide o vyhliadky Solany, pričom približne 14 % respondentov optimisticky hodnotí jej rastový potenciál, čo je nárast oproti predchádzajúcim 12 %.

Vyhliadky rastu digitálnych aktív

Toto nadšenie je súčasťou širšieho trendu, keďže digitálne aktíva v súčasnosti tvoria 3 % priemerného investičného portfólia, čo je najvyššia úroveň od začiatku prieskumu v roku 2021. Tento nárast sa do veľkej miery pripisuje spusteniu amerických spotových Bitcoin ETF, ktoré zjednodušujú inštitucionálny prístup k Bitcoinu.

Prieskum však poukazuje aj na významné prekážky, ktoré obmedzujú širšie rozšírenie kryptomien, ako je Solana. Regulačné problémy zostávajú medzi investormi hlavnou obavou, ako zdôraznil Butterfill, ktorý poznamenal, že „regulačné prekážky sú stále vnímané ako významná prekážka, hoci je upokojujúce vidieť klesajúce obavy z volatility a problémov s úschovou“.

Okrem toho prieskum vrhá svetlo na rastúce vnímanie investorov, že kryptomeny sú čoraz viac vnímané ako hodnotné investície. Tento názor sa vystupňoval z menej ako 15 % v januári na viac ako 20 % v apríli, k čomu prispel rastúci dopyt klientov a pozitívny vývoj cien.

Pri pohľade do budúcnosti je prostredie digitálnych aktív pripravené na rýchle zmeny. Inštitucionálni investori rozširujú svoje portfóliá o inovatívne technológie a altcoiny ako Solana sú pripravené na ďalšiu popularitu. Tempo prijímania však bude do veľkej miery závisieť od vyvíjajúcich sa regulačných rámcov a všeobecnej hospodárskej klímy, čo pre investorov v tejto dynamickej oblasti predstavuje výzvy aj príležitosti.

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov