EÚ zakazuje anonymné kryptografické peňaženky

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov

V rámci nedávneho významného regulačného vývoja v Európskej únii (EÚ) bolo prijaté rozhodnutie o zavedení zákazu transakcií s kryptomenami smerujúcich do “hostovaných peňaženiek” z anonymných kryptopeňaženiek, ktoré sa spravujú samy. Tento krok je dôležitou súčasťou novo zavedeného súboru nariadení proti praniu špinavých peňazí (AML) na tomto kontinente. Hlavná komisia Parlamentu EÚ schválila tento zákaz 19. marca, pričom toto rozhodnutie zdieľal Patrick Breyer prostredníctvom príspevku.

Patrick Breyer, ktorý pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu zastupujúci stranu Deutsch Piraten Partei, vyjadril svoj nesúhlas s týmto rozhodnutím. Spolu s Gunnarom Beckom zo strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa postavil proti väčšinovému schváleniu tohto zákazu.

Výsledky hlasovania hlavného výboru Európskeho parlamentu pre boj proti praniu špinavých peňazí. Zdroj: MZVaEZ SR: Piraten Partei

Najnovšie zákony EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí: Nové obmedzenia pre hotovostné a kryptografické transakcie

Novovytvorená smernica proti praniu špinavých peňazí zavádza prísne nariadenia proti určitým prahovým hodnotám hotovostných platieb a všetkým formám anonymných kryptografických transakcií. Podľa smernice sa za nezákonné budú považovať hotovostné transakcie presahujúce 10 000 eur, ako aj anonymné hotovostné transakcie nad 3 000 eur.

Legislatívny text sa osobitne zameriava na transakcie z anonymných kryptopeňaženiek určených na vlastnú úschovu poskytovateľom služieb, pričom jeho cieľom je utiahnuť slučku nad takýmito finančnými aktivitami.

Právnická firma Dillon Eustace so sídlom v Írsku poznamenala, že schválený balík opatrení proti praniu špinavých peňazí sa má uplatňovať tri roky po jeho formálnom prijatí. Napriek tomu sa očakáva, že tieto zákony budú v plnej miere implementované skôr, ako je predpokladaný časový rámec ich presadzovania.

Nezávislý novinár L0la L33tz poznamenal, že legislatíva je napriek schváleniu hlavnými výbormi Parlamentu EÚ pravdepodobne pripravená na ďalšie ratifikačné kroky, kým sa stane vykonateľnou.

Breyerov pohľad na zákaz hotovosti a kryptomien

Dr. Breyer vyjadril skepsu, pokiaľ ide o potenciál týchto nariadení účinne bojovať proti trestnej činnosti. Zdôraznil tiež význam anonymných platieb ako základného kameňa zabezpečenia finančnej autonómie jednotlivca.

“Všeobecný zákaz anonymných platieb by mal prinajlepšom minimálny vplyv na kriminalitu, ale nevinných občanov by pripravil o ich finančnú slobodu. (…) Máme právo platiť a darovať online bez toho, aby boli naše osobné transakcie zaznamenávané.”

Patrick Breyer

Zástupca Piraten Partei okrem toho objasnil nepriaznivé hospodárske a sociálne dôsledky, ktoré by mohli vyplynúť zo zákazu suverénnych platobných metód.

“Táto vojna EÚ proti hotovosti bude mať nepríjemné následky! Tisíce rokov žili spoločnosti na celom svete s hotovosťou chrániacou súkromie. S plíživým rušením hotovosti hrozia záporné úrokové sadzby a riziko, že banky kedykoľvek prerušia prísun peňazí. Závislosť od bánk rastie alarmujúcim tempom. Tento druh finančného zbavovania práv sa musí zastaviť.”

Patrick Breyer

Verejná mienka EÚ o obmedzeniach AML v oblasti hotovostných a kryptografických transakcií

Pri zamyslení sa nad minulosťou sa konštatuje, že európski občania boli v minulosti proti akýmkoľvek obmedzeniam hotovostných transakcií. K výraznému odporu verejnosti došlo v roku 2017, keď sa Komisia snažila získať spätnú väzbu verejnosti k návrhom na obmedzenie hotovostných platieb.

Podľa jeho slov “viac ako 90 % reagujúcich občanov sa vyjadrilo proti takémuto kroku. Respondenti považovali anonymné platby v hotovosti za “základnú osobnú slobodu” a že “obmedzenia platieb v hotovosti sú neúčinné pri dosahovaní potenciálnych cieľov (boj proti trestnej činnosti, terorizmu, daňovým únikom)”.

Odborník na tieňovú ekonomiku Friedrich Schneider vyjadril presvedčenie, že tieto regulačné opatrenia pravdepodobne nebudú mať výrazný vplyv na trestnú činnosť, pričom očakáva len okrajový účinok.

Záverečné myšlienky

Ak to zhrnieme, prijatím tejto novej legislatívy proti praniu špinavých peňazí sa v podstate obmedzia transakcie s kryptomenami prostredníctvom peňaženiek pre vlastnú úschovu na určené “povinné subjekty”.

Kryptomenové siete sú v zásade bez oprávnenia, čo umožňuje komukoľvek vygenerovať kryptografický súkromný kľúč na neobmedzený prístup do systému. Tento základný princíp podčiarkuje demokratizačný potenciál kryptomien ponúkať spravodlivý, otvorený a prístupný finančný systém, ktorý neberie do úvahy žiadnu formu diskriminácie používateľov.

Nedávne legislatívne schválenie vyvolalo medzi odborníkmi a zástancami finančnej slobody rozsiahlu diskusiu, pričom mnohí ho považujú za zásadný zásah do základných ľudských práv. Dialóg sa rozšíril aj na platformy sociálnych médií, ako je X (predtým Twitter), kde sa objavujú prirovnania k dystopickej spoločnosti, ktorú George Orwell zobrazil vo svojom slávnom románe “1984”.

Keďže Európska únia a jej členské štáty uvažujú o dôsledkoch tohto legislatívneho schválenia, čoraz viac sa špekuluje o politickom odhodlaní Parlamentu EÚ zachovať svoj postoj k tejto otázke aj v budúcnosti.

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov