Biden navrhuje storočnú daň z akcií a kryptomien

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov

Prezident Biden nedávno predložil návrh, v ktorom navrhuje najvýraznejšie zvýšenie najvyššej sadzby dane z kapitálových výnosov za viac ako sto rokov.

Podľa jeho plánu by sa najvyššia hraničná sadzba pre dlhodobé kapitálové zisky a dividendy, ktoré spĺňajú podmienky, zvýšila na 44,6 %. Toto výrazné zvýšenie by mohlo výrazne ovplyvniť finančné výsledky investorov, ktorí majú podiely na akciovom trhu aj na kryptomenách.

Prezident Biden chce takmer zdvojnásobiť existujúcu sadzbu dane z dlhodobých kapitálových výnosov na 39,6 %.

V mnohých štátoch by tento návrh posunul kombinované federálne a štátne sadzby dane z kapitálových výnosov nad 50 %.

Navrhované zvýšenie dane z kapitálových výnosov navyše nezohľadňuje úpravy o infláciu, čo do zmien daňovej politiky vnáša ďalšiu vrstvu zložitosti.

Dane z kapitálových výnosov často vedú k dvojitému zdaneniu, najmä pokiaľ ide o investície do akcií, podielových fondov vlastniacich akcie alebo ETF, ktoré sledujú akciové indexy. Je to spôsobené tým, že daň z kapitálových výnosov sa ukladá popri existujúcej federálnej dani z príjmov právnických osôb, ktorá je v súčasnosti stanovená na 21 %.

Aký vplyv bude mať na zisky z akcií?

V súčasnosti je sadzba dane z kapitálových výnosov z dlhodobých investícií, teda z aktív, ktoré sú držané dlhšie ako jeden rok, na úrovni 20 %. Kapitálové zisky sú definované ako zisky, ktoré sa realizujú pri predaji alebo obchodovaní s aktívami.

Konkrétne sadzby dane uplatňované na tieto zisky sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov vrátane povahy aktíva, zdaniteľného príjmu jednotlivca a dĺžky držby aktíva pred jeho predajom.

Prezident Biden chce vo svojom rozpočte na fiškálny rok 2025 takmer zdvojnásobiť existujúcu sadzbu dane z dlhodobých kapitálových ziskov na 39,6 % pre investorov, ktorých zárobky presahujú jeden milión dolárov ročne.

Revidovať sa budú aj dane z kryptomien

„Spoločne by tieto návrhy zvýšili najvyššiu hraničnú sadzbu na dlhodobé kapitálové zisky a kvalifikované dividendy na 44,6 %.“

Okrem toho sa rozpočet na rok 2025 snaží okrem iného zrušiť osobitné daňové zvýhodnenie pre transakcie s kryptomenami.

V súčasnosti sa na investorov do kryptomien vzťahujú iné predpisy ako na investorov do akcií alebo podobných cenných papierov, čo môže viesť k priznávaniu neprimerane veľkých strát. Investor do kryptomien môže napríklad predať svoje aktíva so stratou, uplatniť si výrazný daňový odpočet, aby znížil svoje celkové daňové zaťaženie, a potom tie isté aktíva v kryptomenách okamžite znovu odkúpiť.

Zámerom navrhovaného rozpočtu je odstrániť túto daňovú úľavu pre kryptomeny zmenou ustanovení daňového zákonníka proti zneužívaniu s cieľom zabezpečiť, aby sa kryptoaktíva regulovali podobne ako akcie a iné cenné papiere.

Táto úprava by znamenala, že investori do kryptomien, podobne ako ich kolegovia obchodujúci s akciami, by nielen platili rovnakú sadzbu dane z kapitálových výnosov, ale už by ani nemohli využívať osobitnú daňovú dotáciu, ktorá bola predtým k dispozícii.

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov