7 Najlepšie technické indikátory pre kryptoaktíva a akcie: Ako ich interpretovať, vypočítať a používať

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov

⚡️ Funguje technická analýza v kryptomene?

Technická analýza kryptomien je štúdium historických cenových modelov a technických indikátorov s cieľom predpovedať budúce ceny. Možno ju využiť na analýzu akéhokoľvek trhu vrátane kryptomien Bitcoin (BTC).

⚡️ Aké sú ukazovatele pre kryptoburzy?

Ak začínate obchodovať s kryptomenovými aktívami alebo HODL, veľmi vám pomôže pochopiť význam dôležitých ukazovateľov, ako je dominancia bitcoinu, celková kapitalizácia trhu alebo technické ukazovatele, ako sú kĺzavé priemery, Bollingerove pásma, MACD, RSI.

⚡️ Čo je MACD v kryptomene?

Mesačný histogram kĺzavého priemeru konvergencie a divergencie (MACD) pri kryptomenách prešiel pod nulu, čo je na dlhšom cenovom grafe známe ako “predajný signál” naznačujúci zmenu trendu z býčieho na medvedí.

⚡️ Čo je lepšie ako MACD alebo RSI?

RSI je presnejší a častejší obchodný signál ako MACD. Táto štúdia odhalila, že RSI je podľa tejto metriky lepším prediktorom ako MACD. Toto zistenie v podstate vyplýva zo skutočnosti, že v tomto výskume v priebehu času ukazovateľ RSI poskytoval menej, ale spoľahlivejších obchodných signálov ako MACD.

Technické ukazovatele pre kryptoaktíva

Obchodovanie alebo investovanie si vyžaduje dôkladnú znalosť podkladovej hodnoty mince alebo akcie. To neznamená, že musíte poznať každý malý detail o protokole/podniku, ako je napríklad pomer ich dlhu k vlastnému imaniu. O danej mene/akcii by ste mali rozumieť aspoň nasledujúcim informáciám:

 • Cena, za ktorú si môžete kúpiť mincu/akciu, keď je k dispozícii na predaj.
 • Priemerný potenciálny ročný výnos alebo očakávané zhodnotenie ceny
 • Čas potrebný na dosiahnutie plánovanej ceny
8 najlepších bitcoinových indikátorov na technickú analýzu kryptomien
Fungujú technické indikátory pre kryptomeny?

Technika kryptografickej technickej analýzy (TA) je dobre známa metóda analýzy akcií alebo kryptomien na základe porovnateľných dátových bodov a komponentov. V tomto usporiadaní sa dozviete o TA, ako aj prejdeme k obchodným indikátorom, než na záver uvedieme najlepšie indikátory pre vás.

Výhody a nevýhody kryptomien

Na trhu je všetko zlacnené.

Technická analýza kryptomeny
Aké sú hlavné ukazovatele pri obchodovaní s kryptomenami?

Tento predpoklad je založený na myšlienke, že každý prvok spojený s akciami/menami bol zohľadnený a premietnutý do ich ceny. Predstava je taká, že všetko, od oznámenia o dividendách až po zníženie počtu zamestnancov, bolo zohľadnené a premietnuté do predchádzajúcej ceny akcií. V kryptografii sa predpokladá, že zložitosť hashovania, vládna podpora a dokonca aj tweety majú vplyv na cenu a trh ich “diskontoval”.

Vždy, keď sa objaví nový trend, ceny sa zvyčajne vyvíjajú rovnakým smerom.

Najlepšie technické ukazovatele pre kryptomeny a akcie
Aká je najlepšia technická analýza pre kryptomeny?

Keď si začínajúci obchodník prvýkrát pozrie obchodný graf, pravdepodobne ho ohromí niekoľko náhodných cenových zmien. Zelené a červené čiary alebo sviečky sú teraz ich údelom hrôzy. Odborníci na TA však radia, že za každých okolností sa ceny pohybujú v smere trendu.

SPRIEVODCA DAŇAMI Z KRYPTOMIEN V ROKU 2022

Platí to najmä v prípade technológií.

Predstava, že ceny akcií sú riadené rozhodnutiami ľudí o nákupe a predaji, je psychologický predpoklad, ktorý sa objavuje už od počiatkov technickej analýzy kryptomien. Keď sa cena mení určitým smerom, účastníci trhu sa často správajú rovnako. Emócie majú prednosť pred logikou, keďže pri početných medvedích trendoch dochádza k výraznému predaju a podobne počas býčích trendov prevažujú nákupy.

Aký je najlepší kryptografický indikátor?
Indikátory pre obchodovanie s kryptomenami

Čo sú technické ukazovatele?

kryptografická technická analýza je proces, ktorý zahŕňa použitie matematických vzorcov a nástrojov na tvorbu grafov na štúdium minulých cenových vzorcov a predpovedanie budúceho správania trhu. Technický indikátor je matematický výpočet, ktorý možno použiť ako nákupný alebo predajný signál.

Čo je to index strachu a chamtivosti?

Technické ukazovatele sa používajú na odstránenie neistoty a zabezpečenie rovnakých podmienok. Ide o matematické výpočty, ktoré sa používajú na vytvorenie trendových čiar na cenovom grafe a identifikáciu dôležitých cenových bodov pre kryptomeny/akcie.

Analýza kryptografických grafov
Analýza kryptografických grafov

Považujte obchodné ukazovatele za mapu, ktorá vás prevedie džungľou neistoty. Môžu vám pomôcť robiť lepšie obchodné rozhodnutia, ak ich využijete s trochou psychológie trhu a pochopením rizika. Tieto ukazovatele sú kvantitatívne, preto môžete pomocou nich automatizovať svoje obchody.

Ako funguje pákový efekt pri obchodovaní s kryptomenami?

Teraz, keď už vieme, ako TA funguje a ako používať indikátory na zlepšenie našich obchodných zručností, pozrime sa na sedem najlepších technických indikátorov.

Kde sa dá analyzovať krypto?
Aká je najlepšia webová stránka na výskum kryptomien?

Najväčšie technické ukazovatele pre kryptomeny a akcie boli vyvinuté.

Objem bilancie ( OBV )

OCOVB je technický ukazovateľ, ktorý meria objem. Skúma celkový objem obchodovania mince/akcie za určité časové obdobie. Zjednodušene povedané, kvantifikuje kúpnu a predajnú silu mince/akcie OBV je meradlom likvidity aktíva. Zahŕňa objem z predchádzajúcich dní, týždňov a dokonca mesiacov. Existujú tri jednoduché spôsoby výpočtu OBV:

Dá sa robiť technická analýza na kryptoch?
Ktorá platforma je najlepšia na kryptografickú technickú analýzu?

Prvou metódou je zobrať objem aktuálneho dňa a pripočítať ho k OBV predchádzajúceho dňa. Ak cena uzavrela vyššie ako deň predtým, potom sa celý objem tohto dňa považuje za objem vzostupný.

6 Pullback Trading stratégií pre ziskové obchodovanie

 • Ak cena uzavrela nižšie ako v predchádzajúci deň, potom sa celý objem tohto dňa považuje za objem s poklesom.
 • Ak cena aktíva stúpne vyššie ako včerajšia záverečná hodnota,

Aktuálna OBV sa odvodí pripočítaním dnešného objemu obchodovania k včerajšej OBV.

 • Ak hodnota aktíva klesne pod včerajšiu záverečnú cenu,
Technická analýza krypto
Kryptografická technická analýza

Na výpočet aktuálnej hodnoty OBV sa od dnešného objemu obchodovania odpočíta hodnota OBV z predchádzajúceho dňa.

 • Ak cena zostane konštantná,OBV predchádzajúceho dňa je aktuálna.

Význam OBV je nasledovný:

Zvýšenie OBV znamená, že viac kupujúcich je ochotných kúpiť aktívum za výhodnú cenu. To je dobrý ukazovateľ rastúcich cien.

 • OBV naznačuje tlak predávajúcich. Ten sa často vyskytuje v okolí predchádzajúcich maxím, keď investori predávajú, aby si zabezpečili zisky. Ide o začiatok medvedej nálady na trhu.
 • Trend je potvrdený, ak je pohyb ceny podporený objemom, čo naznačuje, že môže byť dôveryhodný pre otvorenie obchodov. Zmätok na trhu však naznačuje, že zmena ceny je v rozpore s trendom OBV.
Ako získam technickú analýzu kol krypto?
Ako sa môžem stať kryptoanalytikom?

Pri uskutočňovaní transakcií sa už neodporúča spoliehať sa výlučne na OBV. Napriek tomu sa predpokladá, že OBV ako ukazovateľ hybnosti je spoľahlivý pri predpovedaní smerov cenového prielomu. Okrem toho môžu obchodníci využívať OBV na sledovanie peňažných tokov od inštitucionálnych investorov alebo hlavných účastníkov trhu.

Technická analýza krypto
Technická analýza kryptomeny

Hodnota mince sa čas od času mení, rovnako ako jej OBV. To poukazuje na neistotu na trhu, keďže ku konečnému rozpadu dochádza vtedy, keď náklady prudko klesnú.

Spojením týchto dvoch modelov možno vytvoriť model pre akumulačný/distribučný kanál.

Najlepšie technické indikátory pre krypto a akcie
Funguje technická analýza v kryptografii?

Ďalším známym indikátorom založeným na objeme je línia akumulácie/distribúcie, s ktorou pokračujeme ďalej. Používa sa na určenie smeru trendu aktíva na základe zhody medzi cenou a objemom obchodovania.

Riadok A/D meria prílev a odlev peňazí z aktíva. Používa sa na určenie toho, či sa aktívum akumuluje alebo vyčerpáva. Akumulácia sa vzťahuje na úrovne nákupu a distribúcia sa vzťahuje na úrovne predaja.

Ktorá krypto technická analýza je najlepšia pre krypto?
Čo je to technická analýza kryptomeny?

Na vytvorenie A/D línie budeme potrebovať dva indikátory:

 • Multiplikátor peňažných tokov (MFM)
 • Objem peňažných tokov (MFV).

Tu sú výpočty na získanie hodnoty metriky.

 • MFM = [(C – L) – (H – C)] / (H – L)
 • MFV = objem za určité obdobie * MFM

C – Záver

L – Najlepšiu cenu určuje trh,

H – Najvyššia cena za dané obdobie.

Aktuálna hodnota riadku A/D sa nastaví na hodnotu riadku A/D predchádzajúceho dňa + MFC a takto sa pokračuje každý deň. Aktuálna hodnota riadku A/D sa pripočíta k MFC nasledujúceho dňa a riadok A/D sa vykreslí podľa tejto sumy.

Používa Warren Buffett krypto technickú analýzu?
Kto je najlepší analytik Bitcoinu?

Interpretácia A/D línie sa často robí vo vzťahu k pohybu ceny aktíva. A ako celok:

 • Keď sa oba tieto ukazovatele zvyšujú, býčí sentiment pravdepodobne pretrvá.
 • Ak oba ukazovatele klesajú, pravdepodobne prevládne medvedí sentiment voči aktívu.
 • Ak je línia A/D v klesajúcom trende a ceny rastú, znamená to silný tlak predávajúcich na trhu. To znamená, že aktívum sa s najväčšou pravdepodobnosťou zlomí a prejde medvedím obratom (distribúciou).
 • Keď línia A/D rastie, zatiaľ čo ceny klesajú, znamená to nárast nákupného tlaku medzi účastníkmi trhu, ktorí pokračujú v nákupe aktíva.
 • Indikátor línie A/D je fantastickým nástrojom na potvrdenie existujúceho trendu, ako aj na zistenie výrazného tlaku kupujúceho/predávajúceho. Nie je tiež dobrý nápad používať ho samostatne. Lepším obchodníkom budete, ak ho skombinujete s ďalšími technickými prvkami.
Akumulačný/distribučný kanál
Riadok A/D meria prílev a odlev peňazí z aktíva

Napriek klesajúcemu riadku A/D sa cena zvýšila. Bolo to spôsobené tým, že zo strany predávajúcich bol väčší predajný tlak. V dôsledku toho došlo k veľkému negatívnemu prelomeniu ceny.

Priemerný smerový index (ADX).

Pokračujeme s dvoma indikátormi založenými na objeme a prejdeme na náš prvý indikátor založený na trende, Average Directional Index (ADX). Kľúčovým technickým faktorom je smer/trend aktíva, ako to naznačuje názov.

Priemerný smerový index (ADX)
ADX: Indikátor sily trendu
 • Keď je trh na vzostupe, bude na mieste +DI, ktorý signalizuje, že je v pozitívnom smere,
 • Pri medveďom pohybe sa objaví indikátor -DI (alebo indikátor negatívneho smeru), ktorý naznačuje klesajúci trend.

ADX, ktorý je zvyčajne sprevádzaný dvoma pridruženými ukazovateľmi, meria aktuálny trend aktíva. Obchodníci/investori môžu na základe jeho sily vsadiť na to, či aktívum kúpiť alebo predať.

Čo je ADX krypto technická analýza?
ADX: čo to je a ako ho používať

Na výpočet ADX sa používa časový úsek, ktorý predstavuje obdobie 14 barov. Na druhej strane sa ADX môže vypočítať aj pre obdobia od 7 barov do 30 barov. V prvom prípade je línia ADX príliš skoková, zatiaľ čo v druhom prípade je zdĺhavá a pri obchodovaní nepresná.

ADX je ťažko pochopiteľný výpočet. TradingView však obsahuje vstavaný indikátor ADX, ktorý vám môže pomôcť ušetriť čas. Môžete ho použiť na rôzne aktíva vrátane ETF, futures, akcií a kryptomien.

Indikátor ADX funguje rovnakým spôsobom, ale pridáva ďalší prvok do rovnice. Pri používaní indikátora ADX je vždy prvoradá konečná hodnota. Línia reprezentovaná hodnotami od 0 do 100 sa nazýva línia ADX.

Index priemerného smerového pohybu
Indikátor ADX – Technická analýza

ADX je indikátor hybnosti, ktorý meria zmenu ceny a smer v čase. Hodnoty pod 25 naznačujú obdobie veľkej akumulácie alebo distribúcie. Trh je počas tejto fázy z aktíva zmätený. Od hodnoty 25 do 50 sa vyskytuje nielen trend, ale aj potvrdenie. Tu trh hľadá potenciálne úrovne podpory a odporu aktíva.

Čo robí ADX?
Čo je ADX a ako ho používať?

Prvou a najdôležitejšou vecou, ktorú je potrebné vziať do úvahy, je, že cena aktíva musí byť nižšia alebo rovná 50, aby mohlo mať trvalý pohyb smerom nahor. V tomto prípade aktívum dosahuje extrémne cenové úrovne pri svojom tlaku smerom k vyšším cenám. Je to náznak opatrnosti, pretože ADX > 50 naznačuje, že investorom, ktorí túžia po návrate k nižším cenám, sa ich želanie nakoniec splní.

ADX je indikátor sledovania trendu, čo ho robí nevhodným na samostatné použitie. Ak sa ADX používa spolu s ukazovateľmi pohybu ceny, ako sú kĺzavé priemery alebo supporty a rezistencie, môže vám pomôcť stať sa lepším obchodníkom s trendmi.

Je ADX dobrý indikátor?
Je ADX dobrý na denné obchodovanie?

Úrovne ADX pre Bitcoin sa od polovice roka 2014 pohybujú medzi 30 a 60, pričom začiatkom roka 2016 dosiahli vrchol nad 80. Na cenu Bitcoinu to nemalo žiadny vplyv. Keď však graf priblížime, cena rastie, pretože trend dozrieva a naberá na sile a dynamike.

Indikátor Aroon

Čo je lepšie MACD alebo RSI?
Čo sa stane, keď sa MACD pretne?

Obľúbeným indikátorom založeným na trendoch je indikátor Aroon, ktorý vytvoril odborník na akciové trhy Tushar Chande. Pomáha pri identifikácii trendov, ako aj pri meraní sily trendu, podobne ako ADX. Indikátor Aroon má dve línie Aroon: AroonUp a AroonDown. Je rozdiel medzi oboma týmito líniami AroonUp a AroonDown?

Čo je línia AroonUp a ako funguje?

Čo je to Aroon up a Aroon down?
Je indikátor Aroon spoľahlivý?

Indikátor AroonUp porovnáva počet dní, odkedy cena dosiahla svoje predchádzajúce 25-dňové maximum na linke. Čím je hodnota vyššia, tým dlhšie trvalo, kým cena aktíva dosiahla svoje predchádzajúce 25-dňové maximum. Čím je vzostupný trend slabší, tým je hodnota nižšia.

Vypočíta sa takto: [((počet období) – (počet období od najvyššieho vrcholu) / (počet období)] x 100.

Ako sa obchoduje s Aroonom?
Čo znamená indikátor Aroon?

Čo je to značka AroonDown?

Čiara na pravej strane grafu ukazuje, koľko dní uplynulo od momentu, keď cena aktíva dosiahla svoje posledné 25-dňové minimum, a zároveň odráža pesimizmus na trhu. Čím je sentiment silnejší, čo naznačuje blízkosť hodnoty AroonDown k hodnote 100, tým je hodnota AroonDown bližšie k hodnote 100.

Riadok AroonDown je základná cena vypočítaná pomocou vzorca, ktorý od najnižšej minimálnej periódy odpočíta počet periód a potom ju vydelí celkovým počtom periód.

Čo je to Aroon?

Čo predstavuje indikátor Aroon?

 • Ak je AroonUp medzi 70 a 100 a AroonDown medzi 0 a 30, znamená to býčí trh, na ktorom sa očakávajú nové maximá pre dané aktívum.
 • Keď sa AroonUp udržiava na spodnej hranici rozpätia 0 až 30, zatiaľ čo AroonDown rastie, nálada na trhu je negatívna a aktívum na lacných úrovniach stabilne klesá.
 • Keď sa aktívum konsoliduje pri určitej cene, AroonUp a AroonDown majú tendenciu zostať paralelné.
Čo je to značka AroonDown?

S čím obchoduje spoločnosť Aroon?

Ako obchodujete s Aroon?
Aroon & Aroon oscilátor

Kĺzavý priemer konvergencia-divergencia (MACD) Indikátor

MACD, ukazovateľ vytvorený v 70. rokoch minulého storočia, ktorý je založený na hybnosti a využíva ho značný počet obchodníkov, je technický nástroj. Zobrazuje hybnosť trendov tým, že zobrazuje spojenie medzi dvoma kĺzavými priemermi pre cenu aktíva. MACD sa skladá z troch základných prvkov:

Je indikátor Aroon spoľahlivý?
Čo je MACD v kryptomene?
 • MACD = 12-periodické EMA – 26-periodické EMA
 • Signálna čiara = 9-perióda EMA MACD.
 • Histogram MACD = MACD – signálna čiara

Na vyhladenie posledných údajov sa používa exponenciálny kĺzavý priemer, napríklad exponenciálny kĺzavý priemer (EMA).

Pri výpočte MACD sa používajú kĺzavé priemery, t. j. predchádzajúce ceny, čím sa zabezpečí, že ide o indikátor oneskorenia. Napriek tomu je presnosť a spoľahlivosť indikátora MACD vďaka jeho vynikajúcim základom vynikajúca.

Je indikátor MACD vhodný na obchodovanie s kryptomenami?
Aký je najlepší indikátor pre MACD?

Nižšie sú uvedené niektoré z najbežnejších interpretácií MACD:

 • Pozitívny MACD naznačuje, že cena rastie v uptrende, čo je dobré znamenie.
 • Záporná hodnota MACD znamená, že rastie hybnosť klesajúceho trendu (klesajúca cena).
 • Je to znamenie, že MACD zmenil smer a presunul sa nad signálnu líniu, čo znamená, že cena sa chystá vzrásť.
 • Keď MACD klesne pod signálnu líniu, ide o negatívny crossover.

MACD sa vyvinul v populárny, ale dôveryhodný obchodný signál vďaka kombinácii trendu a hybnosti. Je tiež pomerne prispôsobivý, pretože MACD možno použiť na rôznych grafoch s rôznym časovým rámcom.

Aký je najlepší technický indikátor na denné obchodovanie?
Ako presný je MACD? Aký je najlepší kĺzavý priemer pre kryptomeny?

Index relatívnej sily (RSI)

RSI je indikátor hybnosti/oscilátor, ktorý meria rýchlosť a smer cenových zmien v aktívach. Rozsah hodnôt RSI môže byť od 0 do 100. Bežne sa používa na posúdenie stavu prekúpenosti alebo prepredanosti aktíva.

Čo je RSI a ako ho vypočítam?

RS = priemerný zisk / priemerná strata

Toto je jednoduchý výpočet RSI. Indikátor má však niekoľko iterácií. Namiesto toho použite vstavaný indikátor RSI programu TradingView, ktorý vám zjednoduší obchodovanie.

V minulosti sa hodnoty RSI interpretovali takto:

Čo je to RSI v kryptomene?
Aký je najlepší kĺzavý priemer pre 15-minútový graf?
 • Ak je hodnota RSI vyššia ako 70, aktívum sa považuje za nadhodnotené a zraniteľné voči poklesu trhu alebo zmene trendu.
 • Je dobré poznamenať, že hoci je RSI dôležitým meradlom hybnosti trhu, nevypovedá o všetkom. Mnohí investori túto skutočnosť zanedbávajú alebo nesprávne chápu, aby získali obchodnú výhodu nad ostatnými.
 • Keď RSI stúpne nad 30 stupňov, to znamená býčí sentiment.
 • Okrem toho, RSI čítanie pod horizontálnou referenčnou úrovňou 70 je medvedí signál.
Aký je technické ukazovatele pre kryptoaktíva
Signály MYC.

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor je posledným obchodným ukazovateľom v našom zozname. Bol vyvinutý na sledovanie hybnosti alebo rýchlosti ceny. Vyplýva to zo všeobecne uznávanej zásady, že hybnosť sa obracia skôr ako cena.

Indikátor hybnosti mení svoju hodnotu medzi 0 a 100, čo predstavuje hybnosť aktíva. V závislosti od cieľa analytika je obvyklým časovým rámcom 14 období, ktoré môžu byť dlhé dni, týždne alebo dokonca mesiace.

Ako vypočítať stochastický oscilátor pomocou metódy exponenciálneho vyhladzovania

Stochastický oscilátor je vytvorený pomocou nasledujúceho vzorca:

Ako používate Macp a RSI v kryptografii?
Aký je najlepší indikátor pre kryptomenu?
 • %K = (Aktuálna uzávierka – Najnižšie minimum)/(Najvyššie maximum – Najnižšie minimum) * 100
 • Trojdňový SMA obdobia %D sa nachádza v blízkosti uzávierky predchádzajúceho dňa, čo je signál na nákup. nTáto línia sa môže použiť ako signál/spúšťač na určenie, či je čas začať predávať alebo nie. nNajnižšie minimum je minimálna mesačná cena počas daného časového obdobia.
 • Najvyššia High = najvyššie maximum pre tento časový rámec
 • K vo vyššie uvedenej rovnici sa musí zväčšiť na dve číslice vydelením číslom 100, pretože obe strany zlomku sa násobia číslom 100.

Ako používať stochastický oscilátor?

 • Ak je hodnota nižšia ako 20, predpokladá sa, že aktuálna cena aktíva sa blíži k minimu za dané časové obdobie.
 • Ak je hodnota vyššia ako 80, aktívum sa blíži k svojej maximálnej cene za dané časové obdobie.
 • Akceptovaná hranica prekúpenosti, rovnako ako RSI, je 80; hodnota nad ňou sa považuje za prekúpenú a signalizuje predajný signál.
 • Hranica prepredanosti je hodnota 20, čo znamená, že trh je považovaný za prepredaný a že bol spustený signál na nákup.
Je Ma to isté ako SMA?
Čo je obchodný indikátor MYC?

Stochastický oscilátor by sa nemal používať samostatne ako indikátor. V dôsledku toho je najlepšie používať ho v spojení s indikátorom kĺzavého priemeru na vytvorenie kompletnej obchodnej stratégie.

Záver

Tento príspevok je venovaný tomu, aby ste sa dozvedeli o technickej analýze kryptomien, obchodných indikátoroch a ich význame. Okrem toho sme si prešli odborné znalosti a používanie 7 najlepších obchodných indikátorov. Pred použitím akýchkoľvek indikátorov je nevyhnutné pochopiť, čo sú to obchodné indikátory, ako vám môžu pomôcť vo vašom obchodnom úsilí a kde sú ich obmedzenia. Ak chcete byť ziskovým obchodníkom, musíte mať hlboké znalosti o trhu. Pomocou technickej analýzy a indikátorov môžete doplniť svoje znalosti o trhu a zvýšiť svoje šance na úspešné obchody.

Začiatočník

Sprievodca kryptomenami pre začiatočníkov

Stredne

Stredne pokročilý sprievodca kryptomenami

Expert

Správy o kryptomenách pre expertov